Vabilo na Občni zbor za leto 2022

Spoštovani!

Vse člane ŠKD Logatec vabim na redni Občni zbor društva, ki bo v ponedeljek, 17.4.2023 ob 18:00. Občni zbor bo potekal v sejni sobi Športne zveze Logatec, na naslovu Notranjska cesta 14, 1370 Logatec.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Potrditev dnevnega reda
5. Poročila za leto 2022
a. Poročilo upravnega odbora (finančno poročilo, poročilo o delu društva)
b. Poročilo nadzornega odbora
c. Poročilo disciplinske komisije
6. Plan dela za leto 2023
7. Finančni plan za leto 2023
8. Volitve novega predsednika in organov upravljanja ŠKD Logatec
9. Nagovor novega predsednika društva
10. Razno

V priponki so priložena dokumentacija in poročila organov društva.

Upam, da se vidimo v čim večjem številu.

Lep kinološki pozdrav,
Aljaž Kotar
Predsednik ŠKD Logatec

Plan dela

POROČILO ŠKD LOGATEC 2022

Poročilo komisije za šolanje 2022

Poročilo ERP Logatec 2022

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2022

Poročilo disciplinske komisije ŠKD Logatec za leto 2022

Finančni plan 2023 (1)